Тази година разходите на аграрното министерство възлизат на 210,088 млн. лева, докато приходите са в размер на 156,6 млн. лева. Разликата от 53,4 млн. лева ще бъде покрита от националния бюджет. Но къде са съсредоточени най-големите разходи в бюджета на министерството?
 
 
Общо за областта на земеделието и селските райони през 2018 г. ще бъдат необходими 158,3 млн. лева, а за областта на рибарството и аквакултурите – още 5,8 млн. лв. Тези разходи са с 5 млн. лева по-големи спрямо миналогодишните, стана ясно от публикувания доклад за бюджета на агроведомството за 2018 г.
 
От областта на земеделието и селските райони, най-големи са разходите по бюджетната програма „Безопасност по хранителната верига” - 53 132 600 лева. Следвани от бюджетната програма „Земеделски земи” - 37 195 000 лева. 
 
 
Голяма част от разходите са насочени към бюджетната програма „Научни изследвания“ - 24 835 800 лева и за хидромелиорации - 19 139 000 лева. Ето и другите направления, със съсредоточен голям разход:
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”- 766 000 лева;
Бюджетна програма „Съвети и консултации” – 956 000 лева;
Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” - 1 911 000 лева;
Бюджетна програма „Животновъдство” - 2 247 100 лева;
Бюджетна програма „Растениевъдство” - 16 805 100 лева.
 
Максималният размер на ангажиментите за разходите, които могат да бъдат поети през 2018 г. възлизат на 96 млн. лева. А максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. са фиксирани на 97 млн. лева.
 
17 млн. лева ще бъдат отпуснати за защита от вредното въздействие на водите, които са необходими на "Напоителни системи" ЕАД и не могат да бъдат пренасочвани за други цели. 
 
1,6 млн. лева е утвърденият ресурс за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", които също не могат да бъдат пренасочвани за други цели.