Кабинетът утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. В нея се включват допълнителните трансфери от централния бюджет в размер до 370,7 млн. лв., одобрени с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., съобщиха от Правителствената информационна служба. 
 
Допълнителните средства са предназначени за подпомагане финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., директните плащания на площ и пазарните мерки. Разчетите са на база актуализирани прогнози за изпълнение на програмите и схемите през 2015 г.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!