В петък, 12 декември изтича срокът за подаване на документи за минимална помощ de minimis за производителите на  плодове, зеленчуци и картофи.
 
Държавен фонд “Земеделие” отпуска общо 5 млн. лева. От тях 2,2 млн. лв. ще получат кандидатите, отглеждащи плодове, 2,2 млн. лв. – зеленчукопроизводителите, а 600 хил. лв. са за картофопроизводителите.  
       
От схемата могат да се възползват производителите на ябълки, праскови, кайсии, череши, сливи, вишни, круши, ягоди, малини, десертно грозде, домати, краставици, пипер, моркови, дини, пъпеши, зрял лук, главесто зеле и картофи. Условие за получаване на помощта е кандидатите да са регистрирани като земеделски производители за 2014 г., а културите, които отглеждат, да бъдат разположени на допустима площ за подпомагане по схемата. Според изискванията на този вид държавна помощ, производителите на плодове, картофи и зеленчуци полско и градинско производство, трябва да отглеждат минимум 5 дка от съответните култури, а кандидатите, произвеждащи зеленчуци в оранжерийни условия – минимум 1 дка.
 
Заявленията се подават по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление за юридическите лица.
 
Със средствата ще се покриват част от разходите за производство на подпомаганите култури, както и за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода.
 
 Средствата по схемата трябва да бъдат изплатени до 19 декември 2014 г.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!