Плащанията, по определения със заповед размер по Схемите за преходна национална помощ за 2016 г., ще започнат в рамките на настоящата седмицата. Това съобщиха от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ). В пълен размер ще бъде изплатена субсидията на стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, а на фермерите, отглеждащи говеда и биволите, изплащането ще се извърши на два транша - през ноември и декември.
[news]
 
Фермер.БГ припомня, че по Схемата за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, помощта е на стойност от 35.43 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. А животновъди, кандидатствали по Схемата за необвързано производство с говеда, ще получат съответно по 190.00 лв., а за биволи, отпуснатите средства са в размер на 336.00 лв. на животно.
 
Изплащане на средствата за говеда и биволи:
 
- за говеда, животновъди ще получат по 102.40 лв. през месец ноември 2016 г. и по 87.60 лв. през месец януари 2017 г.;
 
- за биволи, животновъди ще получат по 183.00 лв. през месец ноември 2016 г. и по 153.00 лв. през месец януари 2017 г. 
 
Финансовият пакет по Схемата за преходна национална помощ за говеда за 2016 година е в размер над 44 млн. лева. 
 
Общият бюджет по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за настоящата кампания е над 37 млн. лева, като броя на подпомаганите животни се увеличава с над 33 хил. броя или с повече от 3%.