От страната са изнесени житни за малко над 1 млрд. евро, което е с 13.8% повече спрямо предходната година. Експортът на житни представлява почти 25% от общия аграрен внос на страната, а импортът на меса е 12% от общия внос.

Ето за къде изнасяме най-много агро стоки

По данни на Националния статистически институт (НСИ) на второ място по аграрен износ са маслодайните семена и плодовете.  Те заемат 16.4% от общия износ, а финансовият им обем е за 663 734 000 евро.

Като цяло аграрният стокообмен на България нараства с 6,8% спрямо предходната година, като се отчита увеличение както на износа, така и на вноса на селскостопански стоки, съответно с 8,2%, до 4 037 млн. евро и с 4,9%, до 2 839 млн. евро.

В резултат от изпреварващия темп на увеличение при износа, положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната бележи ръст от 17,1% на годишна база, достигайки 1 198 млн. евро.

При обмена на селскостопански стоки с трети страни като цяло се наблюдава лек спад спрямо 2015 г. – с 3%. Основен принос за това има намалението на стокообмена с Арабските страни. От друга страна, увеличение на стокообмена се отчита при търговията със страните от Балканския регион – с 11%.