Средните изкупни цени на хлебното зърно, фуражната пшеница и ечемика продължават да се повишават през последната седмица, като при царевицата има застой, а само при слънчогледа се наблюдава поевтиняване. Това показват най-новите данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Хлебната пшеница добави още 2 лв. към стойността си и средната изкупна цена достигна 344 лв./тон без ДДС. Новото равнище е с близо 25% по-високо от постигнатото по същото време на миналата година. Подобно е развитието на цената и на фуражната пшеница. Тя вече се изкупува на 322 лв./тон или с 23% над отбелязаните 262 лв./тон през същата седмица на ноември 2017 г. 
 
Най-голямо е поскъпването на годишна база при ечемика – с 40% от 250 лв./тон на 350 лв./тон, като неговата изкупна цена тази есен надхвърля стойността на хлебната пшеница. През последната седмица е отчетено леко повишение при слънчогледа – с 1 лев или с 0,2% до 529 лв./тон. На годишна база обаче има поевтиняване с 5%.
 
Оперативните данни на МЗХГ показват, че до 22 ноември тази година е извършена предсеитбена подготовка на 13 913 328 дка с есенници и дълбока оран на 6 568 661 дка, която се провежда с по-бавни темпове от миналата година. Причината за това е главно продължителната суша в основните зърнопроизводителни райони на страната.
 
 
Независимо от неблагоприятните метеорологични условия площите, засети с пшеница, превишават с 1% отчетените по същото време на миналата година, като вече са 10 519 405 декара.
 
Изостава сеитбата на ечемика – с 2,9% до 1 000 647 декара, на маслодайната рапица – с 5,6% до 1 601 876 декара, на ръжта – с 8,6% до 45 562 декара, и на тритикалето – с близо 10% до 100 857 декара.
 
Изоставането на износа на зърно на годишна база продължава - с 20,1% на пшеницата, със 73% на ечемик, и с 22% на рапица. През Пристанище Варна през последната седмица не е реализиран експорт на пшеница, ечемик и рапица. Това обаче е обичайно за този период от годината. През съответната седмица на ноември 2017 г. също не е имало износ на пшеница, ечемик и рапица през порта.
 
Общо за периода от началото на пазарната 2018/19 година до момента износът на царевица и слънчоглед през Пристанище Варна намалява на годишна база - съответно с 14,4% и 60,9%, отбелязват експертите на МЗХГ.