Европейски природозащитни организации започнаха инициатива с изпращане на имейли до министрите на земеделието на ЕС, с която настояват Съветът на европейските министри да гласува против одобряването на генетично модифицирана царевица на Pioneer 1507.

В края на миналата година се очакваше решение на Съвета на министрите на ЕС относно отглеждането на генетично модифицираната царевица 1507, собственост на мултинационалната биотехнологична компания Pioneer за отглеждане в ЕС. Такове решение обаче, все още няма.  

Природозащитниците предлагат и примерен текст за писмо до земеделския министър на всяка държава-членка на съюза:
[news]
„Уважаеми министър,
Вие много скоро ще трябва да вземете решение,  дали да разрешите  за отглеждане генетично модифицирана царевица с техническо наименование 1507 в Европа. Аз ви призовавам да я забраните за благото на европейските граждани и околната среда.

Имате научна, политическа и правна обосновка да отхвърлите разрешението.
Европейската агенция  за безопасност на храните съобщи, че тази царевица, която произвежда инсектициди, може да представлява риск за пеперуди и молци. Не е проведено изследване на  въздействието и върху други полезни насекоми като пчели и други опрашители. Освен това, царевицата е толерантна към силен хербицид, който е класифициран като силно токсичен от компетентните органи на ЕС. Противно на правото на ЕС, Европейската Агенцията по безопасност  на храните все още не е извършила необходимата оценка на безопасността, свързана с използването на този хербицид при отглеждането на царевицата.

По-голямата част от европейските потребители и значителен брой бизнеси, свързани с  храните последователно отхвърлят ГМ култури. Това се основава на доказателства за рисковете от генетично модифицирани култури , както и на липсата на реални ползи .

Земеделието в Европа е по-продуктивно без биотехнологични култури и използва по-малко химикали, отколкото в САЩ. Нямаме нужда от ГМ култури и аз ще Ви призова да гласувате против разрешаването на 1507 и вместо това да увеличите подкрепата за земеделски методи, които опазват околната среда и доставят здравословна храна за всички.

С уважение“


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!