Нов национален търг за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) срещу Поименни компенсационни бонове може да се организира най-рано през 2020 г.
 
 
Това стана ясно от отговор на ресорния министър Румен Порожанов на въпрос от депутата Николай Тишев в рамките на парламентарния контрол. Според последни данни в страната има компенсаторни инструменти на обща стойност 428 млн. лв., които може да се използват за придобиване на държавни ниви.
 
Последният национален търг за обезщетяване на бивши собственици на земеделски земи е проведен през 2012 г. Следващо наддаване може да бъде организирано, чак след като парламентът приеме новия Закон за земята и правилника за приложението му.
 
Ресорната комисия в Народното събрание определи 28 февруари тази година като краен срок, в който Министерският съвет трябва да внесе проектозакона в парламента. 
 
В отговор за Фермер.БГ обаче министър Порожанов уточни на 14 февруари, че времето за подготовка на проекта ще бъде удължено с още поне шест месеца. Изработването на правилник за приложението на закона ще отнеме още шест месеца след публикуването на закона в „Държавен вестник“.
 
 

Това означава, че необходимата нормативна база ще бъде налице най-рано след година.

 
На последния национален търг преди близо седем години са били обявени за продажба 115 000 декара земи от ДПФ. От тях са спечелени около 85 367 декара на обща стойност 72 млн. Поименни компенсационни бона, стана ясно още от отговора на министъра в парламентарния контрол.
 
До 2012 г. са проведени всички възможни общински и областни търгове за земя срещу компенсаторки, за които в наредба е регламентирано, че се провеждат еднократно. За разлика от тях националните търгове могат да се провеждат многократно – до заличаване на всички издадени като обезщетения за невъзстановени земи Поименни компенсационни бонове.
 
В миналото е имало изискване при търговете за държавна земя срещу компенсаторки сумата в размер на 20% от предложената цена да се заплаща с парични средства. Впоследствие този праг е повишен на 40%.
 
Според министъра мотивът е: „за да се осигурят равни възможности пред всички участници поради това, че при недостиг закупуването на големи количества компенсаторни инструменти е трудно, предвид спецификата на тяхната търговия на фондовата борса“.
 
Румен Порожанов допълва, че другата цел на тази мярка е „по-справедливо управление на обществения ресурс на Държавния поземлен фонд при динамичния и непрекъснато повишаващ се пазар на земеделски земи“.
 
Снимка: pixabay.com
 
В средата на август миналата година Централният депозитар е предоставил на земеделското министерство данни за три вида компенсаторни инструменти, които може да се използват в бъдещ търг за държавни земи.
 
Издадените Поименни компенсационни бонове са на обща стойност 944 721 013 лева. Занулените от тях са на стойност 705 829 422 лв. Активните на пазара са за 238 891 591 лв., а по сметка на посредници има 23 355 503 лв.
 
Издадените Компенсаторни записи са на обща стойност 700 211 837 лв. Занулените от тях са на стойност 548 698 395 лв. Активните на пазара са за 151 513 442 лв., а по сметка на посредници са 87 442 073 лв.
 
Издадените Жилищни компенсаторни записи са на обща стойност 194 956 819 лв. Занулените от тях са на стойност 157 307 054 лв. Активните на пазара са за 37 649 765 лв., а по сметка на посредници са 17 750 487 лв.