Нюанс в проектонаредбата за директните плащания ще даде възможност на фермерите все пак да използват продукти за растителна защита. 
 
 
С проект на Наредба 3, чието обществено обсъждане беше до 11 февруари, се въведе новост, която промени коефициента за насочените площи, заедно с това експертите предвидиха и попълването на декларация, с която фермерите заявяват съгласие, че няма да използват продукти за растителна защита при екологично насочените площи (ЕНП). Това изменение предизвика редица въпроси, част на които отговор бе даден по време на Шестата национална среща на АЗПБ в Златни пясъци.
 
„Принципът на ЕНП е, че от тях не се добива нищо. Върху земи, които са угар и са заявени като ЕНП не може да има добив на земеделска продукция, дори е забранено да пасат животни. Това е принципът на всички зелени плащания. Това са площи за обогатяване и запазване на земята. От тях не се изисква производство и дори е забранено. Продължение на тази логика е забрана за пръскане с препарати за растителна защита, за да има наистина екологичен ефект“, коментира Георги Праматаров, директор на дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ в МЗХГ.
 
Нюанс в закона обаче съществува.
 
„До момента, с цел да се избегнат някои от тези грешки – кой, какво е заявил и какво е искал, през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. при заявяване на култура, която е от списъка с азотфиксиращите култури по СЕПП, автоматично тази площ се отнасяше и за Зелените плащания. Сега, покрай забраната, е говорено това нещо да се обвърже като връзка т.е ако имате култура от групата на азотфиксиращите култури, но имате достатъчен процент ЕНП, може да не завите тази площ като ЕНП и да произвеждате продукция от нея - тя няма да се счита като ЕНП. Заявите ли азотфиксираща култура по схемата за зелени директни плащания обаче не може да пръскате там. Ако обаче си покривате нужните 5%, може да демаркирате терена и тази забрана няма да се прилага и важи“, разясни Праматаров.
 
По думите на експерта, към края на 2017 г. около 260 хил. ха са заявените ЕНП. Съдейки по настоящето състояние на този вид площи към края на 2018 г., преобладаващите ЕНП са в Североизточна България, като най-често срещани са ивици, допустими площи на границата между обработваеми земи и гори без производство.