Здравето на пчелите е въпрос, към който Европейската комисия (EK) подхожда сериозно. Трябва да обединим усилия, за да решим проблема с намаляването на пчелните популации в цял свят. Това са думи на еврокомисарят по земеделие Фил Хоган, цитиран от EuranetPlus.
 
По думите на Хоган пчелите са важни не само за поддържане на екосистемата, но и за устойчиво земеделие. „Затова аз настоях не просто да опростяваме и модернизираме политиките за опазване, но и да конкретизираме целите към фермерите по отношение на това, какво да правят в Общата селскостопанска политика (ОСП)“, допълни той. 
 
Според еврокомисаря една от бъдещите цели пред страните членки е да се намери съгласие по въпроса за биоразнообразието. Той увери, че 95% от бюджета за земеделие се запазва и през следващия 7-годишен период, като в момента се работи за запазване на останалите 5%. 
 
Хоган припомни, че средствата по националните програми за пчеларство се увеличават от 36 на 62 млн. евро. За България този ръст е в размер на 70%. „Повече средства да се отделят за изследвания, например на заболяванията сред пчелите“, предлага еврокомисарят.
 
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg