Народното събрание се събира днес на извънредно заседание и парламентарен контрол. От 10 до 16 часа министри от Кабинета ще отговарят на депутатски питания. На въпроси ще отговаря и земеделският министър Димитър Греков.

Очаква се министър Греков да даде яснота относно политиката в млечния сектор, политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони. Поставено е и питане относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.

Пълен списък на поставените към министър Димитър Греков въпроси:

1. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.

4. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ относно съдбата на Опитната станция по лозарство - ДП, гр. Септември към Селскостопанската академия, и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.

6. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, АКСЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ТИЛЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно Селскостопанска академия.

7. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ относно политиката в млечния сектор.

8. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.

9. Питане от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.

10. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!