Френският овощар Жан-Луи Ревертер създаде достъпен за фермерите комплект за изследване на качествата на почвата в домашни условия, за което беше удостоен с наградата за иновации на фондация "Пиер Саразин".
 
 
Находчивият стопанин от Югоизточна Франция си поставил за цел да помогне на всеки, които би искал да проучи по-детайлно биологичната активност на конкретна почва – нещо, което е от съществено значение за подобряване на плодородието и развитието на устойчиво земеделско стопанство, съобщиха от Европейската комисия.
 
Комплектът може да се използва, както от фермери, така и от широката общественост, за анализиране на проби от почвата, която ги интересува. Отначало Жан-Луи Ревертер забелязал, че с времето земята в неговите овощни градини става по-малко продуктивна.  Това го накарало да обърне внимание на биологичната активност на почвата.
 
Поддържането на стабилността на почвата и на органичната материя в нея я предпазва от разграждане, помага при задържането на въглерода и е от основно значение за гарантирането на почвеното плодородие. 
 
Съществуват подходящи лабораторни тестове за изследване на тези показатели, но Жан-Луи установил, че възможностите за лесна проверка по всяко време на годината са ограничени. Освен това фермерът осъзнал, че по темата като цяло липса на информация.
 
Пристрастен към агроекологията, французинът започва да развива начини за тестване на биологичната активност на почвата в своята ферма, като прилага устойчиви земеделски практики. Двамата с консултанта Ерик Наваро искат да привлекат вниманието на фермерите и на широката общественост към биологичните свойства на почвите и към процесите, които протичат в тях. Така те създават метода, наречен ABSol ©.
 
Всъщност това е лесен за използване комплект, който съдържа инструмент и методология за измерване на биологичната активност и устойчивостта на почвата. Комплектът е лесен за използване и практичен. Земеделският производител може да го прилага сам директно в своята ферма по всяко време на годината. Методът се основава на теста Slake, който поначало се прави в лаборатории, но може да бъде прилаган и в полеви условия.
 
За целта се взимат проби от почвата. Това трябва да бъдат буци суха почва от която и да е част на фермата по което и да е време на годината. Комплектът включва набор от пластмасови контейнери. За всеки от тях има кутийка без капак с перфорирана основа, която се слага в него. Контейнерът се напълва с вода при стайна температура.
 
 
Земеделският производител слага пробата от почвата в кутийката, а нея поставя в контейнера така, че бучката пръст да се потопи във водата. Това се повтаря 5 пъти.
 
Комплектът е снабден с таблица със стандартни измервания, така че земеделският производител да може веднага да разбере резултатите от тестовете. „Като анализирате остатъците от почвата след теста, за 5 минути може да разберете биологичната и структурната стабилност на почвената проба“, обяснява Ерик Наваро.
 
Тестът показва, че колкото по-голяма част от почвата се разпада във водата, толкова по-нестабилна и по-малко жива е почвата.
 
"Стабилността е свързана не само с органичното вещество и съдържанието на глина,  но и с биологичната активност на почвата. Тя води до по-добра структура. Колкото повече са гъбичните форми, толкова повече те отделят гломалини – гликопротеините, които формират биологично лепило“, допълва Наваро. Други живи организми, като бактериите, също имат способността да подобряват структурата на почвата.
 
Като използват този метод, фермерите могат по-добре да разберат къде и кога трябва да се намесят, за да защитят биологичното равновесие на почвите. "Те могат да вземат информирани мерки, за да адаптират биологичните, агрономичните и екологичните характеристики на почвите", казва консултантът.
 
 
Таблицата със стандартните измервания все още не е разработена за цялата територия на Франция, тъй като първоначалният комплект е направен за югоизточната част на страната. Двамата създатели разчитат на разпространението на техния комплект и на съвместното участие на консултанти и фермери, за да валидират метода в други климатични условия. Комплектът вече е пуснат на пазара за професионалисти и в някои френски градински центрове.