ФОБ цената на ечемика бележи положителен тренд, като през четвъртата седмица на периода достига до 152,50 евро/тон. Средната цена за месец септември е 146,48 евро/тон.  Това сочи Международния обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури за месец септември 2017 г., публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Ето какви бяха и септемврийските цени на другите култури според Agritel.com.
 
ФОБ средната цена на пшеница на пристанище Руан за септември е 154,50 €/тон при 158,41 €/тон за август. Украинската и руска пшеница, при съдържание на протеини от 12,5%, е била съответно 183,54 $/тон и 186,29 $/тон.
 
 
При царевицата се наблюдава стабилност през периода, като ценовите равнища на ФОБ котировките при Бордо отбелязват леко понижение от 152,4 евро/тон през първата седмица до 151,33 евро/тон през четвъртата, а тези от Украйна се движат от 160-161 евро/тон през целия период.  
 
 
През септември, при осреднената цена на маслодайния слънчоглед доставка Сен Назер, се наблюдава спад от 12,42 €/тон, като средната ФОБ котировка е 331,08 €/тон. ФОБ цената на този с произход Украйна през септември варираше от 370 до 372,50 $/тон.
 
 
ФОБ цената на европейската рапица пък бележи спад през втората седмица на периода, но до края на периода, цените възстановяват нивата си от 367,5 евро/тон.