Прецизното наторяване и фертигацията са едни от основните фактори на бъдещето на селското стопанство и използването на новите технологии в този сектор. 
Това беше основната тема, която се дискутира на специален семинар, проведен в рамките на изложението EIMA International в италианския град Болоня. 
 
 
Експертите и фермерите, използващи този вид наторяване, са категорични, че с него добивите се увеличават, намалява се времето за наторяване, а въздействието върху околната среда е минимизирано. 
Този метод  - наречен фертигация (от англ. fertilize – наторявам и irrigate – напоявам), изиска използването на тръби, които са заровени под почвата и по този начин доставят необходимите торове чрез впръскване на вода.  
 
Като най-важен момент в използването на тази практика, експертите посочиха приготвянето на концентрата от торове за растенията, който ще бъде инжектиран в иригационната система. 
Най-ефективният метод, който гарантира подходящата доза от торове за растенията, е използването на водно разтворими торове на кристали или на прах, което изисква калкулирането на точното време на пълно разтваряне. 
 
 
Най-добрите резултати от процедурата могат да бъдат получени със специален разтворител, който ще помогне на процеса. 
Друг фактор, за постигането на добри резултати с тази технология, е да сте изчислили правилно големината на пространството, което ще наторявате. Така ще се получи правилна калкулация на концентрацията на различните субстанции, които ще използвате и капацитетът на помпата, която ще впръска торовете в почвата в определеното за това  време. 
 
Ползите от фертигацията са уеднаквеното  подаване на торови субстанции близо до корените на растенията и максималната им асимилация от посевите.  
Отделно от това методът намалява възможността за отмиване, не уврежда корените, намалява бурените, тъй като въздейства единствено на посевите. Освен това цената на третирането на растенията по този метод е по-ниска, както и въглеродните емисии.