Земеделските производители вече също могат да бъдат бенефициенти на държавната помощ  за временна заетост в земеделието. Това съобщи в интервю за Фермер.БГ земеделският министър Десислава Танева. 
 
Фермерите ще могат да кандидатстват за подкрепа с 50% на разходите за работна заплата и осигуровка, ако наемат от 3 до 12 месеца трайно безработни хора, хора над 50 години и т.н.
 
Промените са обнародвани в Закона за насърюаване на заетостта в края на миналата година. За първи път земеделските стопани са допустими по тази схема. В момента се изготвя правилник за прилагането на Закона за насърчаване на заетостта, в който процедурите ще бъдат разписани подробно.  
 
Земеделският министър съобщи още, че Министерство на труда и социалната политика работи по намаляване на административната тежест по отношение на прилагането на еднодневните договори за сезонни работници. 81 000 договора са сключени през 2015 година.