Основните въпроси, които земеделските стопани поставиха по време на Деня на отворени врати в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) в град Враца,  бяха свързани с предстоящите приеми мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ и подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, съобщиха от пресофиса на фонда. 
 
 
Запазва се броят на кандидатите по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2018 в област Враца. 
Документи за подпомагане и тази година са подали над 1 805 земеделски стопани. Това заяви директорът на ОД на ДФЗ-Враца Анжелина Първанова-Василева.
 
Тя обясни, че за Кампания 2017 г. за област Враца по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) субсидии са получили 1 412 земеделски стопани, в размер на близо 23,313 млн. лв. По Схемата за преразпределително плащане (СПП) са платени над 3,165 млн. лв. на 1 412 земеделски стопани. 
 
За Зелени директни плащания (ЗДП) финансиране са получили 1 398 кандидати, на обща стойност от близо 15,432 млн. лв. 
 
 
По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2017 субсидии са преведени на 301 земеделски стопани, в размер на над 1,121 млн. лв. 
 
Общо 42 фермери са получили подкрепа в размер на над 391 000 лв. по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). По Мярка 13.1 / НР1 – Планински райони субсидии са получили 207 стопани на стойност над 711 000 лв. По Марка 13.2 / НР2 – Други в област Враца са подпомогнати 251 стопани с обща стойност на финансовата подкрепа от близо 701 000 лв., допълни Василева.