През следващите седем дни времето ще е меко за сезона, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Посевите: Сняг в някои райони още в началото на декември

В полските райони на страната се очакват положителни минимални температури и средноденонощни стойности около и над биологичния минимум, който е необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. 

Условия за забавена вегетация при  пшеницата и ечемика ще се създават предимно в южните райони и по Черноморието. 

В края на второто десетдневие при зимните житни култури ще преобладава фаза трети лист. Неукрепнали, във фаза поникване и начално листообразуване, са засетите през ноември посеви. 

Във фаза братене, предпоставка за успешно зимуване, е пшеницата в част от източните райони и на места в Дунавската равнина.

НИМХ: „Заради продължителното есенно засушаване пшеничните посеви са с неравномерна гъстота – от 350 до 550–600 растения на кв. м.“

При рапицата само част от посевите са формирали розетка през есенната си вегетация. Това е фазата, в която растенията успешно зимуват.

През следващите седем дни съществени валежи не се прогнозират. Ето защо условията на много места в полските райони ще позволяват да се направи дълбока оран на площите, предвидени за пролетни култури. 

В южните райони фермерите ще могат да извършват предзимни сеитби на някои студоустойчиви зеленчукови култури, като грах, бакла, моркови.