Месецът започва с динамични промени на времето, като предстои застудяване, а в средата на първото десетдневие се очакват валежи от сняг в Западна България и в някои северни части на страната.

Тревога: Опасност за пшеницата в Добруджа?

„Прогнозираното застудяване около средата на десетдневието ще доведе до затихване, а в част от Северна България и западните райони, където се очакват валежи и от сняг - и до прекратяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата“, коментира Дукена Жолева, агрометеоролог в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В края на първото десетдневие се очаква повишение на температурите, но средноденонощните им стойности ще останат под биологичния минимум необходим за вегетацията на есенните посеви.

Дукена Жолева: През повечето дни от второто и третото десетдневие прогнозираните температури ще бъдат около и над климатичните норми. Те ще поддържат в относителен покой зимните житни култури в по-голямата част от страната. 

Изключения са възможни при пшеницата и ечемика в най-южните райони и по Черноморието.

През относително по-топлите периоди през втората половина от месеца в тези райони има вероятност да се създават условия за краткотрайно възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви, но промяна във фенологичните фази на културите не се очаква.

След продължителното есенно засушаване посевите ще встъпят в зимата в различни фази. В по-голямата част от страната - с изключение на места в Югоизточна България, дефицитът на вода в почвата забави вегетацията на пшеницата, ечемика и зимната рапица. 

В края на есента при зимните житни култури преобладава фаза трети лист.

Част от посевите с пшеница, предимно в северозападните райони (агростанциите Бъзовец, Павликени), са във фаза поникване и начално листообразуване (1-2 лист). Във фаза братене, в която зимните житни култури успешно зимуват, е пшеницата в източните райони на страната.

При рапицата, вследствие недостига на влага през есенната вегетация, само част от посевите са във фаза розетка – подходящата фаза за зимуване.

Прогнозираните стойности на минималните температури през месеца са до минус 11°С. В условия без снежна покривка и при по-продължително задържане тези застудявания ще бъдат критични за зимните житни култури във фаза поникване и начално листообразуване за посевите с рапица, които не успели да формират розетка.

След падналите значителни валежи през третото десетдневие на ноември, надвишили на много места в Южна България 50-60 mm (Сандански, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали, Чирпан), настъпи съществено повишение на влагозапасите в горните почвени слоеве и в голямата част от полските райони на страната е преодолян дефицита на влага при есенните посеви. Очакваните валежи през декември, около нормата за месеца, ще увеличават влагозапасите и в 100 cm почвен слой.