Земеделски стопани от Испания, Португалия и Италия успешно използват електрическа енергия от фотоволтаични слънчеви панели, за да напояват обширни ниви и градини с трайни насаждения.
 
 
„Мисля, че аграрният сектор в България ще бъде силно заинтересован от тази технология, защото тя може да бъде много полезна във вашата страна“, каза проф. Луис Нарварте от Техническия университет в Мардид, Испания, по време на семинар в София.
 
Причината е, че през последните години в този сектор се случи революция на технологиите и срив на цените, а потенциалът за производство на зелена енергия от слънцето в Южна Европа е огромен. В региона има 14 млн. хектара земеделски земи за напояване. В Испания 2% от електроенергията се използва именно за тази цел.
 
„Цените на фотоволтаичните инсталации драматично се понижиха до 0.5 евро на инсталиран ват и произведената от тях електроенергия вече е напълно конкурентноспособна на пазара“, подчерта ученият.
 
 
Преди три години, когато започва изпълнението на проекта, реалните оферти от доставчици на фотоволтаични системи за напояване са били с по-високи цени в пъти - от 1.0 евро до 2.7 евро на инсталиран ват.
 
Проф. Нарварте е изследовател с международна известност, координатор на европейския проект MASLOWATEN за създаване на фотоволтаични помпени системи с голяма мощност за напояване в земеделието.
 
Докато в недалечното минало зелените инсталации в сектора са предлагали едва 20 киловата мощност, сега вече има достъпни решения за използване на полето в границите до 140 киловата.
 
Тригодишният международен проект получи през 2015 г. финансиране от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" и резултатите вече са налице.
 
Фотоволтаичните напоителни системи, създадени по проекта в реални земеделски стопанства в Португалия, Испания, Италия и Мароко, работят самостоятелно, като не са свързани с обществената преносна или разпределителна мрежа. Гражданите на тези държави не плащат субсидии за подпомагане на зелената енергия за напояване.
 
„Направихме изчисления за Испания за следващите 25 години. Средната цена на електрическата енергия в страната за този период излиза 0.21 евроцента за киловатчас, докато от фотоволтаичната система за напояване е едва 0.04 евроцента. Ние сме конкуренти на електроенергията от мрежата“, катогоричен е проф. Нарварте.
 
Европейският проект MASLOWATEN се изпълнява от консорциум с 13 участници от различни области – компании-производителки на оборудване, асоциации за напояване, аграрни фирми, университети и научни звена от Испания, Италия, Холандия, Австрия и Португалия. От българска страна в сътрудничество с членове на консорциума е Лабораторията „Слънчева енергия и нови енергийни източници“ на БАН.
 
 
Участниците са доволни, че в края на работата си предлагат на пазара реален продукт – зелени помпени системи за напояване, които имат нулева консумация на ток от мрежата, не използват изкопаеми горива, намаляват разходите на вода с 30% в сравнение с конвенционалните системи и пестят между 50% и 75% от общите разходи за напояване.
 
Ефективността на фотоволтаичните панели в рамките на проекта е повишена с помощта на технологията на слънчогледа. Сутрин панелите са обърнати на изток, а с напредването на деня се извъртат на запад.
 
Има и една съществена административна подробност. За изграждането на фотоволтаични инсталации за помпено напояване не е необходимо да се минава през тежката процедура за промяна на предназначението на земеделската земя, тъй като площите се използват изцяло за нуждите на земеделието.
 
Специално за нашата страна добрата новина е, че Лабораторията „Слънчева енергия и нови енергийни източници“ на БАН е спечелила подобен европейски проект за напояването на земеделските земи в България и от юни тази година ще започне неговото изпълнение.