Български работодатели от сектор „Плодове и зеленчуци“ са готови да плащат по-големи заплати на сезонните работници, дори от своите колеги в Испания. Повече за възможностите, перспективите, мобилните жилища и идеята за наемане на работна ръка от чужбина, разговаряме с Божидар Петков, председател на асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я).
 
 
Да вземем за пример Испания. Там сезонните работници получават по 50 евро на ден за бране на продукция. Това са близо 98 лева, като в тях не са включени разходите за ток и вода. В България се плаща по 1 лв. за килограм набрани малини. Така работниците, които биват транспортирани понякога дори и от 150-200 км, изкарват по около 40-50 лв. на ден. Но има и друг начин.
 
 
„Нашата идея е за изграждане на мобилни съоръжения за препитаване на работници, които наистина са дошли да работят на полето. В този случай, при еднакви условия на труд, в България могат да се изкарват повече пари, отколкото в Испания, например. Ако сезонните работници имат добри условия за пребиваване, те няма да си тръгват в 16 ч., а ще работят до по-късно. Навсякъде в Европа по полето се работи по повече от 8 часа. Ние ще дадем възможност на хората, които искат да работят, да го правят по 10-12 часа законно, и да изкарват по 100 лв. на ден, като в тях са включени и транспорт, и консумативите за пребиваване“, каза Петков.
 
Земеделският производител и браншовик вижда реализацията на тази идея с използване на сумарното работно време. То дава възможност през лятото хората да работят по повече от 8 часа на ден, а през зимата, да са на половин работен ден. По този начин – сумарно, за цялата година, се получават отново 8 часа.
 

Идеята в детайли

„През последните години има голямо разнообразие на предлагане на мобилни жилища. Такова нещо съм виждал както в Англия, Холандия, Германия, Белгия, така и в съседна Сърбия. Капацитетът на тези жилища е от 8 до 15 души, с обща кухня и санитарни възли“, обясни председателят на БАМ-Я.
 
 
По думите му те могат да бъдат построени и без разрешителни, дори и на земеделска земя.
 
„Смятаме, че една държавна помощ от страна на Министерство на земеделието, храните и горите и на Министерство на труда и социалната политика би била добре. Съществува фонд „Условия на труда“ към министерство на труда. Според мен подобна комуникация между двете министерства, и създаването на междуведомствена работна група, ще създаде вузможност да намерим едно решение, което да бъде реализирано в едни оптимистични срокове“, категоричен е Петков.
 

Реализацията

Идеята на браншовите организации от сектора е ресорното ведомство да финансира частично 50% за купуване на самите мобилни жилища – фургони, контейнери или пък за термопанели за изграждането на комплексите. А от Министерство на труда и социалната политика, съюзите очакват да получат средства от фонда „Условия на труд“, които ще послужат за дообработването на тези мобилни жилищни бази.
 
 
„Запозната съм с идеята. Предадена е на колегите, за да направят анализ и бихме могли да направим комуникация с Министерство на труда и социалната политика по този въпрос. Тъй като темата е изцяло в техните компетенции. Непрекъснато се говори за проблеми с работната ръка. Това е една добре развита идея, ще я анализираме и ще върнем обратна информация“, коментира пред Фермер.БГ зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
От Министерство на труда и социалната политика имат по-конкретен отговор относно предложението. Зам.-министър Лазар Лазаров уточни, че има възможност за 30% финансиране на проекти за подобряване условията на труд във вече изградени предприятия. Сумите ще се дават от фонд „Условия на труд“, става ясно от официален отговор на зам.-министъра към БАМ-Я.
 

Финансирането от фонда е приложимо за няколко дейности:

- реконструкции и/или модернизация на съществуващи работни помещения;
- модернизация и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;
- изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
- подобряване на санитарно-битовите условия.
 
Важно уточнение е, че фондът няма да предоставя средства за финансиране на разходи за купуване на обзавеждане, инвентар и оборудване и други разходи, несвързани пряко с подобряване на условията на труд, в това число оборудване/обзавеждане на съоръжения за живеене на работещите.
 

Work and Travel по български

Част от позитивите при изграждането на подобни мобилни жилища, освен намирането и задържането на повече сезонни работници, е и възможността за привличане на чуждестранни работници и студенти.
 
„Смятам, че съоръженията за временно настаняване на сезонни работници могат да станат основа за програма за аграрен туризъм. И по този начин те да станат притегателен център за множество младежи от Западна Европа, подобно на американската програма Work and Travel“, заключи Божидар Петков.