Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" беше домакин на научно-приложна конференция на тема „Черноземите в България – проблеми, оценка, използване и опазване”. Това съобщи директорът на научната звено към Селскостопанска академия проф. Тотка Митова - Трифонова.

 

Форумът, посветен на 130-годишнината от създаването на генетичното почвознание, беше открит от председателя на Българското почвоведско дружество и народен представител в 42-то Народно събрание проф. Методи Теохаров. Той представи особеностите и проблемите на черноземните почви у нас. По време на конференцията бяха презентирани и доклади за агрономическата пригодност на почвите за отглеждане на различни селскостопански култури.

 

Бяха представени нови практики за ограничаване на водната и ветрова ерозия на почвата. В края на форума се проведе и дискусия със земеделски производители по проблемите в сектора.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!