Цените на пшеницата вероятно ще се увеличат с 90% през 2050 г., спрямо сега в резултат на климатичните промени. Значително ще се повиши цената на царевицата – с 35%, както и тази на ориза – с 12%. Прогнозата на Организацияата по прехрана и земеделие на ООН – ФАО е публикувана в Стратегията за развитие на агросектора през 2014-2020, разработенa от бизнес научния съвет към Министерството на земеделието и храните.

Според Световната банка през последните 10 години индексът на глобалните цени на храните от 2000 до 2012 г. се е повишил със 104,5% или средногодишно с 6,5%.

Според данни на ФАО световната икономика е заплашена от ценови шок при хранителните продукти. При положение, че през следващите години предстои да се произвеждат два пъти повече земеделски продукти с три пъти по-малко обработваема земя, вода за поливане и работна ръка, неминуемо е цените да се покачват, посочват от ФАО. 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!