Според последните данни на организацията на ООН за прехрана и земеделие ФАО,за предлагането и търсенето на земеделски култури, се очаква глобалното производство на зърнените култури през 2017 г. да надхвърли пика от миналата година.
 
 
Производството на едрозърнести зърна в световен мащаб ще достигне нов рекорд. За разлика от тях, производството на пшеница се очаква да спадне леко, най-вече поради по-ниските обеми на реколтата. 
 
Последните оценки на ФАО сочат увеличение на световното използване на зърнените култури с 1.0% през следващата година, като световните запаси от зърнени храни постепенно ще определят ново рекордно ниво до края на сезоните през 2018 г. 
 
Предвид големия размер на доставките за износ, конкуренцията между големите износители през следващата година се очаква да остане твърда, като увеличаването на обемите на световната търговия с царевица, сорго и ориз компенсира очаквания спад на пшеницата.