Поносими цени на храните, жизнени селски региони и процъфтяващи общности на производители – това са основните цели, които си поставя обновената европейска политика за селското стопанство. Промените в законодателството следва да бъдат окончателно одобрени от Европейския парламент (ЕП) на 20 ноември, съобщават от пресцентъра на ЕП.

 

Разходите за селското стопанство представляват около една трета от дългосрочния бюджет на ЕС и затова преговорите относно реформата на европейската политика в тази област вървяха успоредно на дискусиите относно финансовата рамка за периода 2014-2020 г. Окончателното гласуване в Парламента относно седемгодишния бюджет също ще се проведе по време на пленарното заседание през ноември.

 

Парламентът, Съветът и Комисията сключиха политическо споразумение за бъдещето на селскостопанската политика на ЕС на 26 юни 2013 г. Комисията по земеделие подкрепиха договореностите на 30 септември.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!