Европейският парламент (ЕП) реши да бъде създадена специална комисия, която да разгледа процедурата на ЕС за даването на разрешения за употребата на пестициди.
 
 
Тази стъпка е в отговор на изразените опасения от страна на евродепутати за рисковете, свързани с хербицидната субстанция глифозат.
 
Лицензът за неговото разпространение в ЕС беше подновен от държавите членки за 5-годишен период през ноември миналата година.
 
Специалната комисия ще има задача да оцени процедурата за даване на разрешения за употреба на пестициди в ЕС. Освен това ще потърси потенциални пропуски в начина, по който е направена научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба.
 
Специалистите ще трябва да оценят и ролята на Европейската комисия при подновяването на лиценза за глифозата. Ще бъдат анализирани и възможните конфликти на интереси в процедурата за одобрение.
 
 
 
Комисията ще трябва да се произнесе и за ролята на агенциите на ЕС, както и за това дали те разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси за изпълнението на техните задължения.
 
Специалната комисия ще бъде в състав от 30 членове, като гласуването за тях е насрочено за утре, 8 февруари. Тя ще работи 9 месеца след първото ѝ заседание. Накрая ще бъде изработен окончателен доклад за фактическите констатации и препоръките, които ще бъдат одобрени от Парламента в пленарна зала.
 
В резолюция, гласувана през октомври 2017 г., ЕП заяви, че публикуването на така наречените „документи на „Монсанто“ – вътрешни документи на фирмата, която притежава правата и произвежда пестицида Roundup, чийто основен активен продукт е глифозатът, поставят под съмнение надеждността на някои проучвания, използвани в оценката на ЕС за безопасността на глифозата.
 
 
Процедурата за одобрение на ЕС, включително научната оценка на въздействието на тези вещества, следва да бъде основана само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, възложени от компетентни публични органи, казаха евродепутатите.
 
Ето защо агенциите на ЕС следва да бъдат подсилени с достатъчни финансови и човешки ресурси, за да могат да работят на необходимото ниво, коментираха от Европарламента.