Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит е взел решение да се намали емисионната стойност на акциите в планираното увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции.
 
Емисионната стойност на акция се намалява от 1.05 лв. на 1.02 лв, съобщават от дружеството.
 
Причината за това решение е свързана с планираното гласуване на дивидент от 6.23% на акция на предстоящото Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23 февруари 2015 г. При раздаването на този дивидент стойността на дружеството ще се намали, което не създава справедливи условия за настоящите и потенциалните инвеститори, ако се запази предишната емисионна стойност на акция, посочват от дружеството.
 
Инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг, който обслужва увеличението на капитала, подготви допълнение към потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект, което е внесено в надзорния орган за одобрение.
 
След одобрението на променените условия от КФН, ръководството на ЕЛАНА Агрокредит ще обяви датите на провеждането на публичното предлагане.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!