Междуправителствената комисия по изменение на климата (IPCC) постоянно подчертава необходимостта от балансиране на намаляването на въглеродните емисии от селскостопанския и хранителния сектор. Като в същото време е необходимо да се осигури храна за изхранване на глобалното население, което се очаква да достигне десет милиарда до 2050 г.

Европейски организации: ОСП трябва да се приведе в съответствие с европейската Зелена сделка

Този ключов императив за балансиране на непрекъснато нарастващото изискване за наличност на храна с повишено опазване на околната среда е основна платформа за това как IPCC подкрепя променящите се политики за действие в областта на климата.

Зелената сделка на ЕС, по отношение на липсата на свързана политика между увеличените суровини и формирането на цените на храните в ЕС, според неотдавнашния анализ на Департамента по земеделие на САЩ (USDA), може да има силно вредно въздействие не само за ЕС, но и върху световното производство и цените на храните, пише www.agriland.ie.

Изследователи от Службата за икономически изследвания (ERS) на USDA наскоро оцениха потенциалното въздействие на Стратегията “От фермата до трапезата” и по-специално предложенията за ограничения при използването на някои селскостопански суровини в селскостопанската продукция на ЕС до 2030 г.

Реши ли се нещо за бъдещата ОСП?

 „Предложението също така обещава да използва търговските политики на Европейската комисия и други международни усилия за насърчаване на визия за устойчивост в селското стопанство, което може да има последици отвъд страните в ЕС“, се сочи в проучването на USDA.

Моделирането на ERS показва, че наложеното от ЕС намаляване на селскостопанските суровини би имало най-непосредствения ефект в ЕС, където се очаква цените на храните да се покачат със 17%.

С увеличаване на цените в ЕС и засягане на търговията им с останалия свят, ефектът на разпространение би довел до увеличаване на цените и в други региони.

Освен това, ако ЕС приеме новите зелени ограничения и не настоява търговските му партньори да направят същото, ще има още по-голямо разминаване между действията на ЕС в областта на климата, политиката на потребителите, околната среда и преследването на все по-високи регулаторни ограничения. Всичко това ще доведе до по-високи разходи за ЕС, фермерите и преработвателите на храна.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.