Еко централа за производство на биогаз беше открита в Ямбол. Централата е разположена на площ от 20 декара в индустриалната част на града. Производственият потенциал на съоръжението е 1,5 MW, като основните суровини за производството на електроенергия са животинска тор и растителни култури.
 
Технологията е изцяло екологично съобразна, а комбинираното използване на растителна биомаса и животинска тор води до пълно оползотворяване на страничните животински продукти.

„Високата ефективност на производството и грижата за околната среда са двете основни характеристики на централата в Ямбол. Напълно сме затворили цикъла на производство – от суровината до изходните продукти. Използваме като суровини различни видове тор и остатъци от селското стопанство в региона, произвеждаме електрическа енергия, а остатъчният продукт е висококачествен биотор за нуждите на земеделците”, коментира Елица Миладинова, управител на компанията инвеститор  „Еко Билд Проджект”. 

Строежът на еко централата е извършен от водещи чуждестранни специалисти с дългогодишен международен опит. Технологията на производство е сред най-модерните и доказали ефективността си в световен мащаб. Оборудването е осигурено от „Тьони” (Австрия), а двигателят от „Янбахер” (Германия). Този вид електроцентрали са сред най-предпочитаните в Европа, защото с дейността си благоприятстват развитието на животновъдството и земеделието. Над 10 000 е броят им в Германия, Австрия, Испания, Великобритания. 
 
„Създаването на работни места и продукция в земеделския сектор е стратегическа цел за страната ни, а развитието на био технологиите е предизвикателство в световен мащаб“. каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на централата. Тя допълни, че приветства инвестициите в създаването на работни места в сектор „Земеделие“, като по този начин се прибавя добавена стойност на бранша и се повишава жизненият стандарт на заетите в него.

 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!