„Buzz Lines“ или “екологични коридори” за пчели и други опрашители, чрез които те биха могли да се движат из Европа и да намерят храна и подслон, бяха сред мерките, изложени от изпълнителния орган на ЕС във вторник, за да се противодейства на намаляването на насекомите, жизненоважни за производството на култури. 

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

В момента един на всеки 10 вида пчели и пеперуди и един на всеки три вида мухи са застрашени от изчезване.

Седемгодишният план ще увеличи мониторинга над насекомите в държавите членки, като има за цел да спре намаляването на популацията на опрашители, които са от решаващо значение за повечето култури и диви цветя.

Промяната в земеползването, интензивното земеделие с пестициди, замърсяването, инвазивните чужди видове, патогените и изменението на климата са сред заплахите, пред които са изправени опрашващите насекоми.

Европейският парламент и Съветът, представляващи правителствата на ЕС, ще трябва да одобрят плана. След това страните членки ще  трябва да идентифицират мерки за обръщане на намаляването на опрашителите до 2030 г., което ще бъде законово изискване съгласно Закона за възстановяване на природата на ЕС.

Намаляването на употребата на пестициди и подобряването на местообитанията на опрашители в селскостопански и градски райони също бяха препоръчани от Комисията и органът ще наблюдава спешните разрешения, предоставени за вредни пестициди, и ще забранява употребата, когато не е разрешена.

Планът е ревизия на инициатива от 2018 г., която се стреми да подобри обществената осведоменост относно намаляването на опрашителите. ЕС също така ограничи употребата на три неоникотиноидни пестицида, които представляват висок риск за пчелите.

Наблюденията обече установяват, че настоящите мерки не са достатъчни, за да спрат намаляването на опрашителите.