В контекста на динамичното модернизиране на земеделския сектор, НИК обявява лансирането на нов софтуер за управление на стопанствата – Agrimi

Софтуерната платформа Agrimi обединява най-доброто от всички решения за агромениджмънт в България, съчетавайки функционалностите на три приложения от портфолиото на НИК – TechnoFarm, GeoSCAN и AgroOffice. 

Agrimi предлага комплексно и интегрирано решение за достъп до широк набор от информация, данни и аналитични инструменти, предоставяйки на земеделците в България възможност да управляват своите стопанства много по-ефективно и устойчиво. 

Софтуерната платформа Agrimi вече е достъпна за потребителите и предоставя изключителни възможности за подобряване на работата в стопанствата. Тя е с нов, интуитивен интерфейс за лесна навигация между различните модули и множество решения за оптимизиране на процесите в стопанството като:

●    Визуализация на всички данни от стопанството в една платформа и на един клик разстояние;
●    Лесно планиране на работните процеси чрез отчети с полезна информация;
●    Автоматизирани отчети за извършените дейности и обработки – на дневна база директно по имейл;
●    Пълна картина на развитието на културите чрез сравняване на карти (агрохимични почвени, карти на база вегетационен и воден индекс); 
●    Мониторинг на движението на машините в реално време и автоматични отчети за обработените площи;
●    Преглед на данни от метеорологични станции и прогноза за времето.

Познатата версия на софтуера TechnoFarm ще е достъпна още няколко месеца, а всички данни и настройки на потребителите са автоматично мигрирани и запазени в Agrimi, гарантирайки безпроблемна и сигурна работа.

С лансирането на новата софтуерна платформа Agrimi, НИК утвърждава своята роля на лидер в сферата на иновативните агротехнологии, поставяйки нови стандарти в дигиталното управление и оптимизацията на земеделските процеси.

Повече за Agrimi може да научите на следния адрес: www.agrimi.com