През последните два месеца наблюдаваме две полета с пшеница в землището на село Обнова заедно с агронома Галя Катранджаиева. На едната нива са прилагани химически препарати за растителна защита и подхранване на растенията, а на втората – продукти на фирма Амитица ОДД – ЕкоПроп и Натуралис
 
 
Натуралис е инсектицид. Това е гъба, която паразитира върху всички неприятели, които имат почвен цикъл. Това са нощенки, пробивачи, телени червеи, някои мухи, хоботници – всички, които имат стопанско значение и имат почвен цикъл. Гъбата се развива, намира ги, напада ги и ги паразитира. 
 
От своя страна ЕкоПроп съдържа микориза. Това е гъба, която живее в симбиоза с корена. Тя му подава хранителни вещества и увеличава обема на кореновата система и нейната смукателна способност.
 
Първото ни посещение беше в средата на месец март. Тогава двете полета видимо се различаваха. Сега отново с агронома сме при Светослав Минчев, председател на Кооперация „Единство 93“, за да видим как се развиват посевите. 
 
Дефицитът на влага е абсолютно навсякъде. Дъжд за март месец е почти няма – около 10-12 литра има в това населено място. 
Първата пшеница е много добре по отношение на болестите. Няма абсолютно нищо в нея. Чиста е, с много добре развита коренова система, интензивно зелена“, каза Катранджиева.   
 
Ясно се вижда, че пшеницата, обработвана с продуктите на Амитица, е гъста, братила и в същото време други препарати не са прилагани – нито хербициди, нито фунгициди. 
 
 
„В момента състоянието на пшеницата може да се каже, че е прекрасно, в сравнение с други места, като гледам.
Не всеки има такъв късмет. Може би и от природните условия доста зависи, но тука сме приложили на фирма Амитица Екопроп, който залагаме още при обеззаразяването на семената. И мисля, че по-добре се представя“, каза от своя страна Светослав Минчев, председател на Кооперация „Единство 93“. 
 
В третираното с ЕкоПроп и Натуралис поле има натрупване на полезни микроорганизми, тъй като те са заложени с предходната култура, е на есен и с пшеницата. 
 
„Запазила се е влагата, след като е направило покривка отгоре. А микробиалните продукти са заработили в предната култура и с третирането на семената на пшеницата. Растенията имат много добър имунитет“, отбеляза Катранджиева. 
 
В същото време има видима разлика с полето, върху което са внасяни химически продукти. 
 
 
„В този посев виждаме първо колко е неизравнен. Второ – наблюдаваме два вида заболявания – едното е септория, а другото е  т.нар. ДТР или дрешлера по пшеницата. 
Която се развива на доста места, има петна. Пшеницата е с по-слаб имунитет. Изостанала е в развитието си. Неравномерна. Със слаба коренова система“, обърна внимание агрономът. 
 
Братенето е неравномерно – някъде има по 4-5, на друго място има само по един брат, забеляза агрономът. 
 
„Растенията са неизравнени, със слаби корени, недоразвити и продължават да са стресирани. Сушата, пак казвам, е еднаква и за двете полета“, отбеляза експерът. 
 
Поради сушата и липсата на имунитет на растенията, болестотворните бактерии  взимат превес. За разлика от полето, третирано с ЕкоПроп и Натурилас, където натрупването на микробиалните организми ги е направило здрави и силни и няма нужда от фунгицид. 
 
Сеитбената кампания на пролетниците е в разгара си. „Сега почваме на две места – царевицата и слънчогледа едновременно да ги засяваме с две сеялки“, посочи Минчев. 
 
Заедно със семената от слънчоглед и царевица, Минчев внася в почвата ЕкоПроп и Натуралис. И причината да го прави е следната: 
 
„Виждате резултатът какъв е“. 
 
 
Още за продуктите, предлагани от Амицита ООД на българския пазар можете да научите на https://amiti.org/