През Кампания 2016 е важно земеделските стопани, които желаят да продължат да участват в Схемата за дребните земеделски стопани, да не забравят да подадат общо заявление за подпомагане като отбележат задължително и СЕПП. Това припомнят от Министерството на земеделието. Земеделските стопани, които искат да се откажат от участие по Схемата за дребни земеделски стопани могат да го направят чрез общото заявление за подпомагане. 
 
Влизането в Схемата за дребни земеделски стопани  беше възможно единствено през 2015 г. Земеделските стопани, които през 2015 г. са влезли в Схемата за дребни земеделски стопани, през следващите кампании ежегодно трябва да потвърждават участието по схемата чрез подаване на общо заявление за подпомагане в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания. 
 
През целия период на участието си в схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определен  за Кампания 2015. 
 
Бенефициентите могат да се прекратят участие в схемата, като отбележат в заявлението за подпомагане за следваща кампания отказ от схемата. В този случай дължимото финансово подпомагане ще бъде отпуснато на база заявените схеми за директни плащания. Ако имате намаление на земеделската площ, която обработвате през 2016 г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи път в Схемата за дребни земеделски стопани, е по-целесъобразно да заявите участие по другите схеми за директни плащания, за които сте допустим като се откажете от участие в Схемата за дребни земеделски стопани.
 
Подпомагането се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като не надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро. Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие.