Жътвата на пролетниците в страната тече ускорено, съобщават от Земеделското министерство в последния си оперативен анализ на културите. Тенденцията засега е за по-ниски средни добиви при слънчогледа и царевицата на годишна база.

Обещание: Тази година няма да има загуби на пари по ПРСР

Към 8 септември, при реколтирани наполовина слънчогледови площи у нас, производството от културата достига 1 012 319 тона. Това е над два пъти повече спрямо количествата прибран слънчоглед по същото време на 2021 г. От агроминистерството подчертават, че разликата се дължи на по-бързия темп на прибиране на реколтата през настоящата кампания.

Средният добив за страната от маслодайния слънчоглед е 219 кг/дка, което е с 4,4% спад на годишна база.

Още по-голяма е разликата при царевицата за зърно. С близо 16% са намалели средните добиви от културата този сезон, отчита статистиката. Досега в страната са ожънати 10% от площите, от които средно от декар се е добивало по 484 килограма. 

Към отчетната дата производството на царевица у нас възлиза на 258 490 тона, което е с близо 50% повече от миналогодишното по същото време.

Финално и при лавандулата картината е по-лоша. В съчетание от по-малко реколтирани площи и по-нисък среден добив от декар, добивът на лавандула е със 17,5% под регистрирания по същото време на миналата година.

Средният добив от културата в кампания 2022 достига 443 кг/дка, а общото произведено количество възлиза на 70 662 тона.