Днес в МЗХ се проведе среща между представители на браншовите организации на производители на зеленчуци и плодове и Васил Гелев, изпълнителен директор на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, предаде репортер на Фермер.БГ.
[news]
 
По време на срещата Васил Гелев даде информация какво е постигнал центърът от създаването си досега и какви цели си поставя. Той призова производителите на зеленчуци и плодове до края на годината да подготвят мостри, които в началото на другата година ще бъдат транспортирани за сметка на държавата в Китай. Зеленчукопроизводителите и производителите на плодове могат да подготвят както преработени, така и свежи продукти.
 
В края на октомври тази година в китайския град Хинджоу бе открит Български павилион, където се предлагат български стоки. В Китай са разпространени вече много национални павилиони, които представляват всяка държава и където китайският потребител може да опита от продуктите на съответната държава. Такива павилиони улесняват стокообмена между държавите.
 
Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа е създаден юни месец тази година, като включва 16 държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Целта на центъра е да насърчава и улеснява сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ. Васил Гелев обяви още, че в момента се разработва единна база данни, която ще започне да функционира от началото на другата година и в която директно ще могат да се публикуват проекти и оферти.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!