Електронната услуга за предварително попълнените данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица ще бъде пусната на 16 март, съобщиха от Национална агенция за приходите (НАП).

Борсите са в изчакване на по-добри времена

В нея освен доходите по трудов договор, хонорари и граждански договори, доходите от наем при отдаване на имот на юридически лица и земеделски субсидии, за първи път ще бъдат включени още данни за получени суми от наложени платежи и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца.

Предварително попълнените данни могат да бъдат редактирани или премахвани, като достъпът до услугата става или с безплатния персонален идентификационен код на приходната агенция или с електронен подпис, допълват от НАП.

“В момента пощенски оператори коригират подадени от тях данни в приходната агенция, за да се елиминират случаите, в които ЕГН на служител на юридическо лице е посочено като получател на суми по наложен платеж, а на практика изпращачи на пратките, съответно реални получатели на плащанията, са фирми", информират още от приходната агенция.

През тази година крайният срок за деклариране на доходите от физическите лица е 5 май заради празничните дни на Великден. За юридическите лица крайният срок е 30 юни. Корпоративният данък също се заплаща дотогава. 30 юни е и крайната дата за плащане на данъчните задължения за земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци. 

Срокът за 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, като размерът на отстъпката не може да надхвърля 500 лв.