На 15 май изтича срокът за подаване на заявления за подпомагане без санкции за закъснение за Кампания 2018.
 
 
Срокът за извършване на промени без санкция във вече подадени заявления и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, е 31 май. В този случай за дата на подаване на заявлението за подпомагане се счита датата на неговото разпечатване и подписване. 
 
Крайната дата за подаване на заявления за подпомагане за Кампания 2018 г. със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден е 11 юни 2018г.