90 години от рождението на българския селекционер Тодор Рачински ще отбележи с поредица от събития от Добруджанският земеделски институт- град Генерал Тошево от 5 до 7 юни.

Емил Русев: Пазим българската пшеница

Тодор Рачински създава 22 сорта пшеница. Пръв оценява и използва световните селекционни постижения и ги въвежда в практиката у нас, пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане. Селекционерът използва нови генетични източници за устойчивост срещу болести и за повишаване на качеството на зърното. Автор е на 55 научни и научно-популярни публикации. Благодарение на труда му българската селекция става фактор от световна величина. От 1963 г. до кончината си през 1980 г. той е селекционер на пшеница и директор на Добруджански земеделски институт. 


46 участника с 15 доклада ще се включат в Международната конференция, която ще се проведе на 5 и 6 юни в Добрич. Тя ще премине под надслов: „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи“.

Основната цел на събитието е да се очертаят перспективите в растениевъдството и да се популяризира прилагането на научните постижения в селекцията и агротехниката на полските култури. Целта е да се постигне по-конкурентоспособно земеделие, изтъкват организаторите. 


На 7 юни в полетата на Добруджанския институт ще бъдат представени семепроизводните посеви и опитните полета с пшеница, ечемик, тритикале, твърда пшеница и др. В реални условия земеделски производители от цялата страна, учени, представители на бизнеса, на общинските  и областните служби ще могат да разгледат създадените в научния център сортове и да се запознаят с развитието им. Откритият ден ще завърши с дискусия по проблемите на съвременното земеделие и делови контакти. За поредна година се очакват партньори от страни, в които българската селекция от пшеница набира все повече популярност.