Днес изтича срокът, до който земеделските производители могат да проверят дали заявените от тях земи попадат изцяло или частично в допустимия за подпомагане слой „Площи в добро земеделско състояние” за 2013 г. Справката се извършва от връзката „Система за индивидуална справка по Директни плащания”.

 

Днес, 6 януари, е и крайният срок, до който при несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция „Земеделие”, където са подали документите си.

 

Ще припомним, че жалбите се генерират автоматично от Системата за справки на Държавен фонд земеделие (ДФЗ) и трябва да съдържат идентификаторите на блоковете земеделски стопанства, които кандидатите искат да включат в жалбата си. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще разглежда само възражения, подадени по този ред.

 

След разглеждането на възраженията ДФЗ ще коригира плащанията по схемите и мерките за подпомагане на базата на актуализирания от МЗХ, финален за кампанията слой. Той ще бъде готов до 25 февруари 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!