Концепцията за директните плащания от 2015 г. не е включена в предварителния дневен ред на заседанието на Министерски съвет, което започва от 10 ч. днес, 30 юли. От МЗХ увериха вчера по време на заседание на Парламентарната комисия по земеделие, че Концепцията ще се гледа днес от МС, а на следващия ден ще бъде изпратена в Брюксел.

 

Според Министерството на земеделието и храните (МЗХ) Концепцията е добра и удовлетворява 99% от направените от агросектора предложения. Не на това мнение, обаче, са браншовите организации, които остро реагираха на разписаните текстове по време на заседанието на Комисията по земеделие вчера.

 

Схемата за малките стопанства и таваните за директните плащания се оказаха „ябълка на раздора“. Браншовите организации заявиха, че са направили необходимите компромиси, за да се обединят в името на българското земеделие. Те настояха предложенията, подписани от 30 браншови организации, да бъдат приети анблок. Много от организациите изразиха надежда Концепцията да не бъде приета от МС, за да продължат дискусиите по спорните точки.

 

По отношение на Схемата за малките земеделски стопанства бранша изрази притеснение, че няма ясно разписани правила – както за прилагането на схемата, така и за контрол.

 

Въпроси по Схемата постави на вчерашното заседание на Комисията по земеделие и председателят й – проф. Светла Бъчварова. Според нея трябва да има ясни критерии за малко стопанство и база, на която да се определя едно стопанство като малко. Бъчварова заяви, че разписаното в Концепцията условие „малките стопанства трябва да отговарят на общите условия за директни плащания“ трябва да бъде разшифровано.

 

Освен това Светла Бъчварова настоя да бъде записано, че дребните стопани трябва да имат осигуровки. Бъчварова настоя да бъде разписано по-точно колко се предвижда да са тези малки стопанства, които да работят на светло.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!