Убеден съм, че успешните форми на коопериране трябва да съществуват, като обединяват производители на различни култури и различни въдства в търсене на устойчиви общи резултати. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на среща с Управителния съвет на Националния съюз на земеделските кооперации в България, съобщиха от МЗХ.

Формите на сдружаване в доброволни кооперативи на земеделските производители е път, който Европа също подкрепя, в това число и финансово, и в който има бъдеще, посочи министърът. Той подчерта, че земеделските кооперации успешно трасират модели на обединение, към каквито се ориентират днес и по-големи групи собственици на земи, производители и търговци на земеделска продукция, с цел отстояване на общите си интереси.

Кооперациите са не просто икономически феномен, а успешно съчетание на икономика и демокрация, посочи председателят на Управителния съвет на НСЗКБ Петър Николов. Той припомни, че 18% от земеделската земя в България се обработва от над 900 земеделски кооперации със среден размер на 7118 дка по данни на Преброяването на земеделските стопанства през 2010 г.

Петър Николов акцентира още, че земеделските кооперации играят съществена социална роля в българското село, като създават и поддържат много работни места. Председателят на Комисията по земеделието и храните към Народно събрание проф. Светла Бъчварова посочи, че се работи по Закона за кооперациите.

Министър Греков отговори на широк спектър от въпроси, поставени от членовете на Управителния съвет на НСЗКБ, като специално внимание обърна на въпроса за възстановяването на хидромелиоративните съоръжения в страната. Той посочи като добър пример вече възстановените съоръжения във Видин, като информира и за намеренията да се преразгледа състоянието на микроязовирите и възможността те да се използват за напояване, в това число и от кооперациите.

Във връзка с поставен въпрос за съдействие от страна на администрацията за реализация на земеделската продукция, министър Греков подчерта необходимостта от създаване на сдружения на производители и борси за по-достъпни пазари на производителите. Той информира, че в новия Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните е предвидено създаване на такова звено, което да следи борсовата информация и да я представя регулярно на земеделските производители. В този контекст министър Греков посочи, че е много важно, обаче производителите да се стремят към достатъчна като обем и качество продукция, хомогенни партиди от стоки, добра опаковка и надлежно оформена документация.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!