От днес до 23 септември областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат документи по Мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони „Насърчаване на туристическите дейности”. Бюджетът по мярката е близо 4, 4 млн. евро.

В момента се приемат проекти по две от най-атрактивните мерки на ПРСР - 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Бюджетът по Мярка 321 е 104,2 млн. евро. Одобрените кандидати по Мярка 322 ще получат близо 28,5 млн. евро. Мярката цели да подобри качеството на живота в селските райони. Приемът продължава до 20 септември.

Във връзка с многобройните въпроси от наши читатели за закъсняващия прием на проекти по мярка 112 Модернизация на стопанствата, Фермер.БГ изпрати запитване до МЗХ. Отговора ще публикуваме по-късно в раздел Новини.


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!