Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отпуска 1 100 000 лева за компенсиране разходите за растителна защита на овощни насаждения. Държавната помощ се дава за изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.

 

Бенефициенти могат да бъдат малки и средни предприятия - земеделски производители, отглеждащи семкови и костилкови овощни видове. Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” до 12 декември 2013 г. по постоянния адрес на физическите лица и едноличните търговци и по адресното управление на юридическите лица.

 

Срокът за сключване на договорите е до 21 декември 2013 г. Максималният размер на помощта е до 100% от разходите по закупуване на средства за растителна защита за контрол на вредителите по трайните насаждения.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!