Областните дирекции на ДФ "Земеделие" вече издават „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми” за Кампания 2013, които могат да послужат на кандидатите за подпомагане по директни плащания пред търговските банки за отпускане на кредити.

Това гласи съобщение на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие" с дата 10 юли.

В удостоверението се съдържа информация за декларираните в общото заявление площи/животни и е включен прогнозен размер за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за подпомагане в сектора на животновъдството.
Удостоверенията се издават от областните дирекции на фонд „Земеделие” – по място на подаване на заявленията за „Директни плащания”, при поискване от кандидатите за подпомагане.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!