Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2019 г. в размер на 5 500 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
 
 
Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения. Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.
 
Заедно с това ДФЗ преутвърди годишна лихва за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2019 година в размер на 3% 
 
От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране: 
    • Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство; 
    • Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;
    • Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.