Държавен фонд Земеделие изплати на 2 187 зеленчукопроизводители субсидии в размер на 997 694 лева по схема de minimis.
 
Държавната помощ има за цел да компенсира част от разходите на регистрирани земеделски стопани по отглеждането на зеленчукови култури през 2015 г. По схемата са подпомогнати производители на зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и пипер). De minimis е разпределен и за полско и градинско производство на домати, краставици, пипер, моркови, дини, пъпеши, зрял лук и главесто зеле.
 
Над 25% от земеделските стопани, получили подпомагане по схемата, са от област Пловдив, следвани от зеленчукопроизводителите в областите Хасково, Пазарджик, Благоевград, Добрич и Бургас. Общо заявените  площи за подпомагане на производството на оранжерийни зеленчуци са над 483 ха, а за полски зеленчуци – над 7 529 ха. 
 
Определените ставки са:
516 лв/ха – за оранжерийно производство
108 лв/ха – за полско производство
 
Схема de minimis се прилага за четвърта поредна година в направление зеленчукопроизводство. Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин или едно и също предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три данъчни години (от 2013 до 2015 г.). 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!