Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов внесе в парламента подробна информация за броя на собствениците на земеделски земи и притежаваните от тях площи. 
 
 
Според документа, в България има десет собственици, всеки от които владее над 100 000 декара аграрни площи. Данните за поземлената собственост, притежавана от физически и юридически лица, бяха поискани от депутата Искрен Веселинов във връзка с публикации, че „България е между страните в ЕС, в които земеделската земя е съсредоточена в ръцете на малък брой собственици“.
 
Представената от министъра информация е само в табличен вид и не съдържа коментари. От нея става ясно, че собствениците на земя в България са 1 861 410 граждани и фирми. Те притежават общо близо 44 млн. декара земеделски земи.
 
Източник: МЗХГ
 
Най-голяма е групата на собствениците, които притежават до 1000 декара. Това са 1 859 316 граждани и фирми или 99.88% от всички собственици. В тяхно владение са 7 298 246 имота с обща площ от близо 35 млн. декара при среден размер от 4.772 декара. Това означава, че в ръцете на най-дребните земевладелци са близо 80% от площите.
 
На другия полюс са десетте най-едри собственици. Заедно те притежават близо 2 млн. декара или 4.3% от общата площ, обособени в 270 406 имота. Средният размер на един имот в тази група е 7 декара.