Поредицата от отворени врати в регионалните звена на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) продължава. Приемната на институцията във Велико Тъърново ще бъде отворена за посетители утре - 12 юни, 2018 г. Земеделеските стопани ще могат да отправят конкретните си въпроси към експертите на фонда от 10:00 ч. до 14:00 ч., съобщиха от пресофиса на фонда. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисът ще работи до 17:30 ч. 

ДФЗ отваря врати за въпросите на фермерите

Ден по-късно - на 13 юни (сряда) ще бъде отворена приемна във Враца. 

Следващите дати на отворени врати са: 

В рамките на инициативата „Дни на отворени врати в ДФ „Земеделие“- РА ще бъдат осигурени специални приемни за граждани в регионалните структури на фонда. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата.