Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разшири обхвата на схемата de minimis, одобрена на 12 май като стимул за българските овощари при реализацията на реколтата от български череши и вишни през настоящата изкупна кампания. 

De minimis за продажби на плодове и зеленчуци: Разпределят се 4 млн. лв.

Право подпомагане ще имат не само земеделски стопани, но и признати организации и групи на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“, които отглеждат череши и вишни. 

Финансова подкрепа получават преработвателните предприятия, като субсидията покрива част от разходите, свързани с изкупуването, транспорта и преработката на реколтата тази година. 

Преработвателите трябва да са регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ. 

Срокът за подаване на заявления е до 15 юни, а срокът за представяне на документи за отчитане изкупено количество продукция е до 31 юли 2020 г.

За да получат средства по държавната помощ, е необходимо предприятията да отчетат с фактури закупените количества български череши пред ДФЗ. 

Добивите следва да са произведени от земеделските стопани, които са участвали по схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2019 и са били допустими за подпомагане. 

Сега се включват и признати от министъра на земеделието групи и организации на производители на череши и вишни. Важно условие е членовете да са зявили през Кампания 2019 участие по схемата за обвързано подпомогане за плодове (череши или вишни) и да са били допустими за подпомогане. 

Предстои ДФЗ съвместно с МЗХГ да изменят указанията за предоставяне на помощта.