Държавата ще обезщети на 100% стопаните на изтребените животни заблели от шап в бургаското село Кости, обеща министър Мирослав Найденов на прескоференция с медиите. Той обяви, че обезщетяването ще става на пазарни цени, обещавайки, че фермерите няма да бъдат ощетени. По този повод ЕК ще отпусне средства, обяви той. По неговите думи сега страната ни ще настоява да се намерят средства да се компенсират и фирмите от региона, които произвеждат млечни и месни продукти.


Найденов добави още, че  първия вариант на решението на ЕК за ограниченията в петте области, близки до огнището, е имало предложение да се наложи тотална забрана за по-дълъг период, което би навредило сериозно на страната ни. В решението на комисията от 6 януари обаче пише, че ще бъдат компенсирани само животните. Няма текст за обезщетяване на предприятията. Такива компенсации са били дадени от ЕК на предприятия във Великобритания заради шапа там от 2001 г.


Трите месеца карантина важат само за село Кости, а в областите със забрана ограниченията могат да бъдат променяни по всяко време. паралелно в други области започна изследване на животни за шап, което е по молба на самите стопани и техните подозрения, че шап вилнее не само в Бургаско и то още преди нова година.

 

БУРГАС

Междувременно ста ясно, че се забранява свободното движение на домашни животни и ловът в община Бургас.Днес бяха въведени и мерки кметовете, кметските наместници на населени места и главни специалисти от кварталите на  Бургас да сведат до знанието на населението мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по чифтокопитните животни. Управници и специалисти сега трябва да извършат регистрация на възприемчивите към шап животни - говеда, овце, кози и свине, и в срок до 24.01.2011 год. да предоставят списъците на официалните ветеринарни лекари. Собствениците на животновъдни обекти да предприемат мерки, свързани с режима на влизане и излизане, ограждане и охрана. При промяна в здравния статус и поведението на преживните животни да информират незабавно кмета/кметския наместник на населеното място и РВМС.Забранява се движението на живи говеда, овце, кози и свине, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане след извършен клиничен преглед и термометриране. Разпоредено е още органите на МВР да засилят контрола върху превозните средства, превозващи живи животни, фуражи, продукти и суровини от животински произход. Като превантивна мярка стопаните могат да използват и дезинфекциозни препарати, които се продават във ветеринарните аптеки. Собствениците на чифтокопитни животни от община Бургас трябва да знаят, че предстои сформирането на мобилни групи, включващи представители на всички институции, имащи право да санкционират онези стопани, които не спазват кметската заповед. Следващата седмица те ще тръгнат на обходи и ще налагат сериозни глоби на нарушителите.

 

СЛИВЕН

Постоянен ветеринарномедицински надзор на здравословното състояние на всички чифтокопитни животни и промишлени животновъдни обекти се извършва във всички населените места на област Сливен. Забранени са пазарите на двукопитни животни на територията на областта, както и издаването на ветеринарномедицински здравни сертификати за придвижване и търговия извън област Сливен. Спряно е и издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на възприемчиви за шап животни от населените места, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане в кланици, разположени на територията, след извършен клиничен преглед. В Сливенско има шест кланици, които работят, но нямат право да изнасят продукцията си извън областта.

 

ПАЗАРДЖИК

Започнаха проверките на животните в Пазарджишка област. На територията на областта ще бъдат проверени около 17 000 говеда, 46 000 овце, близо 14 000 кози и около 22 000 свине. Ветеринарните лекари вече са сформирали екипи, които ще проверят по-големите ферми. Освен това се работи и по сигнали на практикуващите лекари в стопанствата и в населените места.

 

БЛАГОЕВГРАД

Служителите на РВМС–Благоевград от утре започват проверки на животните в цялата област заради повишените случаи на шап в страната. Днес е била получена заповед да се извършат проверки в останалите области в страната, където до момента няма регистрирани случаи на шап по животните.

 

МОНТАНА

В Монтана въведоха ограничения на търговията с животни. Контролира се движението на животни. Съвместно с полицейски служители  се проверяват животните от къде и за къде пътуват с идеята да се пресекат спекулативните намерения на търговците. Ветеринарните специалисти ще оказват контрол върху пазарите, като забранят продажбата на животни до нормализиране на ситуацията.


ШУМЕН

Епизоотичната обстановка в Шуменска област е спокойна, стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия. Във връзка със заповед на генералния директор на НВМС бяха набелязани превантивни мерки, като спиране на издаване на сертификати за придвижване и търговия с държави от ЕС на възприемчиви за шап животни и зародишни продукти, спиране на издаване на ветеринарномедицински свидетелства, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане, засилване на пропускателния режим и дезинфекцията в обектите за отглеждане на чифтокопитни. Предвижда се още добитото месо на територията на Шуменска област да се реализира в преработвателни предприятия от региона само термично, което гарантира унищожавате на шапния вирус. Получената в Шуменска област продукция ще се продава само на територията на региона, а суровото мляко ще се насочва за термична обработка в предприятия, използващи методи, гарантиращи унищожаване на вируса на болестта. Досега в Шуменска област са спрени два камиона, които са превозвали животни, а двата събирателни центъра за животни, намиращи се в с. Радко Димитриево, вече не работят. 

 

ВАРНА
 

Варна влиза в  зона на нисък риск. Животните във Варна могат да се колят единствено и само в кланици на територията на областта, като месото може да се разпространява само в нея. От друга страна няма пречки за внос на месо от области, които не са влезли в зоните на риск от разпространение на шап, твърдят ветеринари. Това на практика означава, че износът на месо от Варна по море също се забранява. От днес се забранява и ловът за всякакъв вид дивеч на територията на областта заради опасността от шап. Мерките по ограничаване на движението на животни на територията на областта ще траят вероятно до 28 февруари. През това време експерти от Европейската комисия ще проверят как се спазват въведените ограничения в отделните общини. Забранява се износът на месни и млечни произведения от област Варна в други области.