Антоанета Матева е земеделски производител от Търговище. Заедно със своя съпруг, тя обработва 10 дка овощна черешова градина по нова технология, наречена плодова стена (UFO), при която плодните клонки са изправени. Тази технология не само улеснява и опростява ръчния труд, но и създава подходящи условия за прилагане на механизирани процеси.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Не съм голям оптимист, предвид действията и решенията на национално ниво, което обслужва главно корпоративни интереси. В частност съм оптимист, знам нашите цели и възможности. След 10 години виждам иновативно овощарство. 
 
- Защо избрахте Вашето кариерно развитие да е в селското стопанство? 
- Избрах модерното овощарството, защото това е бъдещето. Според мен то гарантира по-бързо възстановяване на инвестициите. В България е доста оскъдна и уклончива информацията за иновации във овощарството. Затова искам и да благодаря на доц. Кольо Колев от овощен разсадник Кондюфрут, село Паламарца, който е нашият гуру, не пести време и сили да ни насърчава.
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката? 
- Научих ,че трябва да обмисляш, анализираш и да се експериментира, като се следват най-добрите практики. 
 
- Кое Ви амбицира? 
- Амбицира ме животът, като видя подредени и разцъфнали дървета. Всичко това ми дава кураж за добра продукция, което пък ми дава сили да продължа и да разширя бизнеса.
 
- Как подбирате хората, с които работите? 
- Работната ръка е голям проблем, основно работниците са с ниско образование и квалификация. Ние се стремим да ги мотивираме, тъй като според мен много важно е да сме лоялни и да си имаме доверие, като, разбира се, това не трябва да бъде едностранно.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Успешен бизнес за мен е отлична и конкурентна продукция на нашия и на международен пазар, с добра цена.За това са необходими много работа, знания, упоритост и здраве.